Firma sõiduauto maksustamine muutub

Järgmisel aastal soovitakse tulumaksu muutmise seadusega muuta nii isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist kui ka tööandja sõiduauto erisoodustuse maksustamist.

Eelnõuga kaotatakse ära võimalus maksta isikliku sõiduauto kasutamisega seotud hüvitist ilma arvestust pidamata. Edaspidi saab hüvitist maksta ainult töösõitude eest arvestuse alusel. Firma sõiduauto kasutamise korral erasõitudeks soovitakse aga arvestuse pidamine kaotada ja määrata iga sõiduauto erisoodustuse hinnaks 256 eurot kuus.

Menetlusinfo: http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=55379991-f556-46a8-adfb-37b52ecee727&
EML: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=5763