Firmade likvideerimine

Osaühingu likvideerimine:

  • osanike otsusel,
  • kohtuotsusega,
  • teistel seaduses või põhikirjaga ettenähtud alustel.

Aktsiaseltsi likvideerimine:

  • üldkoosoleku otsusega
  • kohtuotsusega
  • teistel seaduses või põhikirjaga ettenähtud alustel

Firma lõpetamine algab bilansi koostamisega ja teate avaldamisega firma likvideerimismenetlusest väljaandes Avalikud Teadaanded. Võlausaldajad peavad teatama nelja kuu jooksul viimase teate avaldamisest kõigist oma nõuetest firma vastu. Firma likvideerimine lõpeb lõppbilansi ja järelejäänud vara jaotusplaani koostamisega. Pärast likvideerimise lõpuleviimist kuid mitte varem kui kuue kuu möödumisel viimase likvideerimisteate ilmumisest ja kolme kuu möödumisel lõppbilansi osanikele tutvustamiseks esitamist esitavad likvideerijad avalduse firma kustutamiseks äriregistrist. Firma likvideerimine võtab maksimaalselt aega kuus kuud.