Käibemaksu tagastusnõuetest

Maksu- ja Tolliamet viis kümne kuuga läbi 3143 menetlust käibemaksu tagastusnõuete osas ning määras täiendavalt 20 miljonit eurot makse. Tagastusnõudeid jättis Maksu- ja Tolliamet rahuldamata 16,5 miljoni ulatuses. Maksuhalduri sõnul on kõige tüüpilisemad juhtumid, kus ettevõtjad soetasid endale äriühingute nimel kortereid, maju, autosid. Selline tegevus ei ole kindlasti mitte lubatud ning lisaks nõuab maksuhaldur tagantjärgi maksud koos intressidega sisse.  Loe edasi raamatupidaja lehelt.