Kirjanpito

ABC Kapital tarjoaa yhtiöille kirjanpitopalvelua

  • kertomusten ja tilinpäätösten laatiminen
  • veroilmoitusten esittäminen
  • konsultoinnit

Kirjanpitopalvelu on kirjanpitäjien palkkoihin verrattuna erittäin edullista.

Virolainen kirjanpito ja verojärjestelmä tuntuu ulkomaalaisesta melko yksinkertaiselta. Kuitenkin löytyy monia sääntöjä, joista pitää olla tietoinen. Esimerkiksi on Kaupparekisterille esitettävä tilinpäätös vaikka liiketoimintaa ei olisi ollutkaan. Tilinpäätös on esitettävä rekisterille viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Jos tilinpäätös esitetään myöhässä, on Kaupparekisterillä oikeus määrätä sakko.

Tiettyjä menoja ei voi laskea liikemenoihin. Kaikkien kuluen on liityttävä tavalla tai toisella yhtiön toimintaan. Jos yhtiön pankkikorttia käytetään kulujen maksamiseksi eikä ole asiaa koskevia laskuja, josta ilmenisi kyseisen menon yhteys yhtiön toimintaan, niin sellainen meno verotetaan luontaisetuveroilla. Kaikista menoista on oltava alkuperäiset tositteet (esimerkiksi laskut).

Virossa on tapana maksaa palkkaa seuraavan kuukauden alussa. Näin jää palkanmaksuksi enemmän aikaa. Esimerkiksi toukokuun palkka maksetaan ulos kesäkuun alussa ja ilmoitetaan vasta heinäkuussa.

Samoin on tärkeää tietää, että silloin kun yhtiön oma pääoma laskee alle 2500 euron tai alle puolen osuuspääomasta on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Osuudenomistajien on palautettava oma pääoma ennalleen (esimerkiksi maksamalla yhtiöön lisää pääomaa) tai yhtiö on purettava.

Mikäli yhtiöllä ei ole arvonlisäverovelvollisen tunnusta, hän ei saa hakea alv-palautusta. Samoin ei ole mahdollista käyttää 0% arvonlisäveron mahdollisuutta EL:n sisällä (se on mahdollista vain mikäli sekä ostajalla että myyjällä on alv-tunnus). Mikäli yhtiö haluaa alv-tunnuksen, se on haettava Viron vero- ja tullivirastolta. Mikäli yhtiön liikevaihto on pienempi kuin 16 000 euroa, on alv-rekisteröinti vapaaehtoista. Tämä tarkoittaa, että yhtiö voi halutessa esittää hakemuksen, mutta veroviranomaisen ei ole pakkoa sitä hyväksyä.

Mikäli liikevaihto ylittää 16 000 euroa, on alv-tunnus pakollista. Kun yhtiö on rekisteröitynyt alv-velvolliseksi, sen on esitettävä kuukausittain alv-ilmoitus (KMD) sekä palkkamaksujen ilmoitus (TSD) vaikka liiketoimintaa eikä palkanmaksuja ei olisi ollutkaan. ALV-ilmoitus on esitettävä kuukausittain seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä ja palkkamaksujen ilmoitus kuukausittain seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.

Mikäli yhtiöllä ei ole muutaman peräkkäisen kuukauden aikana arvonlisäverolla verotettavia oikeustoimia, silloin verovirasto voi perua alv-rekisteröinnin. Tästä on kuitenkin ensin lähetettävä kirjallinen varoitus.

Mikäli yhtiö on maksanut ylimääräistä arvonlisäveroa, niin yleisesti se voidaan saada takaisin 30 päivän kuluessa sitä koskevan hakemuksen esittämisestä. Toisaalta pitää muistaa, että tietyissä tapauksissa verovirasto voi ennen tarkastaa yhtiön kirjapitoa.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastusvelvollisia ovat yhtiöt, joiden tilinpäätöksessä vähintään kaksi tunnuslukua ylittävät seuraavat kynnykset:

  1. myyntituotto tai tulo 2 000 000 euroa;
  2. omaisuutta tasepäivänä yhteensä 1 000 000 euroa;
  3. keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä 30 ihmistä.

Tilintarkastusvelvollisuus koskee myös sellaisia kirjanpitovelvollisia, joiden tilinpäätöksissä olevista tunnusluvuista vähintään yksi ylittää seuraavat kynnykset:

  1. myyntituotto tai tulo 6 000 000 euroa;
  2. omaisuutta tasepäivänä yhteensä 3 000 000 euroa;
  3. keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä 90 ihmistä.

Osakeyhtiöillä on aina on alati tilintarkastusvelvollisuus.