Lyhempi perusyhtiöjärjestys

ABC KAPITAL – NIMISEN RAJAVASTUUYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

Rajavastuuyhtiön ABC KAPITAL (jäljempänä rajavastuuyhtiö tai yhtiö) yhtiöjärjestys on vahvistettu perustamispäätöksellä 15. heinäkuuta 2003.

1. Rajavastuuyhtiön toiminimi on Osaühing ABC KAPITAL.

2. Rajavastuuyhtiön sijaintipaikka on Viron tasavalta, Tallinna, Väike-Ameerika 19-201.

3. Rajavastuuyhtiön vähimmäispääoma on 2500 euroa ja enimmäispääoma on 10 000 euroa.

4. Osuuksista voidaan maksaa rahana tai apporttiomaisuutena. Maksujärjestyksestä päättää yhtiökokous.

5. Apporttiomaisuuden arvon määrittää yhtiön Hallitus (jäljempänä Hallitus). Laissa määrätyissä tapauksissa arvon määritys on tarkastuttava tilintarkastajalla.

6. Osuuksista voidaan maksaa ylikurssilla.

7. Osuuden jokainen 1 euroa antaa yhden äänen.

8. Osuus voidaan vapaasti luovuttaa toiselle osuudenomistajalle, Luovutettaessa osuutta kolmannelle henkilölle muilla osuudenomistajilla on etuosto-oikeus kuukauden kuluessa luovutussopimuksen esittämisestä.

9. Yhtiön on muodostettava vararahasto vuotuisesta nettovoitosta sekä muista laissa määrätyistä tilinpäätöseristä. Vararahaston on oltava 1/10 osuuspääomasta.

10. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (01.01 – 31.12).

11. Hallitus on yhtiön johtava toimielin, joka edustaa yhtiötä ja järjestää sen toiminnan. Yhtiön Hallituksessa on yhdestä (1) viiteen (5) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja vapautta ne tehtävistään.

12. Yhtiö puretaan:

- yhtiökokouksen päätöksellä:

- oikeuden päätöksellä

- muilla laissa määrätyillä perusteilla.

13. Purettaessa rajavastuuyhtiö sen selvitysmiehinä ovat hallituksen jäsenet, ellei laissa tai oikeuden päätöksellä ole toisin säädetty.

14. Asioissa, joista ei määrätä tässä yhtiöjärjestyksessä, sovelletaan liiketoimintalain ja muiden säädösten säännöksiä.