Osanikeringi kontrollimine

Rup.ee kirjutab, kuidas on võimalik osanikeringi kontrollida. Äriseadustikust tuleneva n.ö vaikiva regulatsiooni kohaselt on osa vabalt võõrandatav, kuid  teistel osanikel on kolmandate isikute ees ostueesõigus. Teiseks võimaluseks on näha põhikirjaga ette mingi täiendav tingimus osa võõrandamiseks või kolmanda variandina muuta osa täiesti vabalt võõrandatavaks. Mis on nende erinevate variantide head ja halvad küljed, loe täiendavalt SIIT.