Raamatupidamine

OÜ ABC Kapital osutab firmadele raamatupidamisteenust

  • aruannete koostamine
  • deklaratsioonide esitamine
  • konsultatsioonid

Selline raamatupidamisteenuse tellimine võimaldab töötada väiksemate kuludega kui korraldada ise raamatupidamisteenust.