Firma sõiduauto maksustamine muutub

Järgmisel aastal soovitakse tulumaksu muutmise seadusega muuta nii isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist kui ka tööandja sõiduauto erisoodustuse maksustamist.

Eelnõuga kaotatakse ära võimalus maksta isikliku sõiduauto kasutamisega seotud hüvitist ilma arvestust pidamata. Edaspidi saab hüvitist maksta ainult töösõitude eest arvestuse alusel. Firma sõiduauto kasutamise korral erasõitudeks soovitakse aga arvestuse pidamine kaotada ja määrata iga sõiduauto erisoodustuse hinnaks 256 eurot kuus.

Menetlusinfo: http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=55379991-f556-46a8-adfb-37b52ecee727&
EML: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=5763

 

Osanikeringi kontrollimine

Rup.ee kirjutab, kuidas on võimalik osanikeringi kontrollida. Äriseadustikust tuleneva n.ö vaikiva regulatsiooni kohaselt on osa vabalt võõrandatav, kuid  teistel osanikel on kolmandate isikute ees ostueesõigus. Teiseks võimaluseks on näha põhikirjaga ette mingi täiendav tingimus osa võõrandamiseks või kolmanda variandina muuta osa täiesti vabalt võõrandatavaks. Mis on nende erinevate variantide head ja halvad küljed, loe täiendavalt SIIT.

Muudatused käibemaksuseaduses 2013

Alates 01. jaanuarist 2013 jõustuvad muudatused käibemaksuseaduses. Üheks oluliseks muudatuseks on käibe tekkimise koht transpordivahendi pikaajaliselt üürile, rendile või kasutusvaldusse andmisel. Teine oluline käibemaksuseaduse muudatus on seotud arvete vormistamise ja esitamisega, mis puudutavad eelkõige ühendusesisest maksustamist. Loe täpsemalt SIIT.

Käibemaksu tagastusnõuetest

Maksu- ja Tolliamet viis kümne kuuga läbi 3143 menetlust käibemaksu tagastusnõuete osas ning määras täiendavalt 20 miljonit eurot makse. Tagastusnõudeid jättis Maksu- ja Tolliamet rahuldamata 16,5 miljoni ulatuses. Maksuhalduri sõnul on kõige tüüpilisemad juhtumid, kus ettevõtjad soetasid endale äriühingute nimel kortereid, maju, autosid. Selline tegevus ei ole kindlasti mitte lubatud ning lisaks nõuab maksuhaldur tagantjärgi maksud koos intressidega sisse.  Loe edasi raamatupidaja lehelt.

Käibemaksukohustuslasena registreerimine

Firmat asutades või ostes tuleb arvestada ka käibemaksuga. Ükski firma ei ole käibemaksukohustuslane automaatselt, vaid selleks tuleb esitada vastav avaldus Maksu- ja Tolliametile. Kui firma käive on alla 16 000 euro, siis käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustust ei teki. Kui aga käive ületab kalendriaasta algusest arvates summa 16 000 eurot, siis tuleb Käibemaksuseaduse § 19 kohaselt firmal end käibemaksukohustuslaseks registreerida. Sel juhul ei teki vastavast kohustust ei teki vaid olukorras, kus firma kogu maksustatava käibe moodustab nullprotsendilise käibemaksumääraga maksustatav käive. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Käibemaksuseadusest alates paragrahvist 19.

End kord juba käibemaksukohustuslasena registreerinuna ei tohi unustada ka käibemaksudeklaratsioonide esitamist, mille esitamise tähtaeg on iga kuu hiljemalt 20. kuupäevaks. Ka juhul kui ühe kuu jooksul firmal üldse tegevust ei toimu (ühtegi arvet ei esitata) tuleb käibedeklaratsioon ikkagi esitada, märkides vastavatesse lahtritesse lihtsalt nullid.