Vajaminevad dokumendid

Valmisfirma ostuks vajaminevad andmed

* Uue osaniku või osanike ja juhatuse liikmete andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht);
* Uus postiaadress;
* Soovi korral uus nimi;
* Uus kontakttelefon;
* Ära märkida volikirja ja pitsati vajadus

Firma asutamiseks vajaminevad andmed

* Osaniku või osanike ja juhatuse liikmete andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht);
* Firma nimi;
* Postiaadress;
* Põhitegevusala (firma võib tegeleda kõigi tegevusaladega, majandusaasta aruandes näidatakse eelneva aasta reaalsed tegevusalad);
* Firma kapitali suurus;
* Mitterahalised või rahalised sissemaksed;
* Kontakttelefon