Verokonsultointi

  • Arvonlisävero 20%
  • Sosiaalivero (sairaus- ja eläkemaksu) 33%
  • Tulovero 21%
  • Verovapaa ansiotulo 144 EUR/kk
  • Työttömyysvakuutusmaksu (työntekijä) 2,8% pidätetään bruttopalkasta
  • Työttömyysvakuutusmaksu (työnantaja) 1,4% bruttopalkasta
  • Eläkerahaston maksu (Virossa verovelvollinen) 2% bruttopalkasta

Tuloverolain 50 §: 1 momentti: Virossa verovelvollinen liikeyhtiö (mukaan lukien kommandiitti- ja avoin yhtiö) maksaa tuloveroa osinkojen tai muun tulonjaon muodossa ulos maksetusta voitosta, riippumatta siitä, suoritetaanko kyseiset maksut rahallisessa tai ei-rahallisessa muodossa. Tuloveroa ei makseta rahastoannin puitteissa jaettavasta voitosta.

Lue lisää Viron tuloverosta Tuloverolaista.

Mikäli yhtiöllänne on alv-tunnus, niin alv-ilmoitus on esitettävä ja arvonlisävero maksettava viimeistään joka kuukauden 20. päivään kuluessa. Esimerkiksi toukokuun arvolisävero on ilmoitettava viimeistään 20. kesäkuuta. Tämä tarkoittaa, et kirjanpitäjän pitäisi saada asiakirjat ja pankkitiliotteet haltuunsa viimeistään ilmoituksen jättämisen kuukauden 10. päivään mennessä.

Mikäli yhtiö tekee maksuja, joista on maksettava tulovero ja/tai sosiaalivero, niin sitä koskeva veroilmoitus on esitettävä ja vero maksettava viimeistään joka kuukauden 10. päivään kuluessa. Virossa on tapana, että palkat maksetaan ulos seuraavan kuukauden alussa. Esimerkiksi toukokuun palkka maksetaan kesäkuussa ja ilmoitetaan heinäkuussa.

Tilinpäätös on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä.