Yrityksen perustaminen

Virossa on rajavastuuyhtiön vähimmäispääoma 2500 euroa. Mikäli pääoma maksetaan rahalla, on avattava perustettavan yhtiön nimelle pankkitili, johon maksetaan perustajien rahasuoritukset.

Yhtiö voidaan perustaa myös apporttiomaisuudella. Apporttiomaisuutena voin olla mikä tahansa rahallisen arvon omaava ja yhtiölle luovutettava esine tai oikeus, joka voi olla ulosoton kohteena. Apporttiomaisuutena ei saa olla yhtiölle annettava palvelu tai työ eikä perustajien toiminta yhtiötä perustaessa. Mikäli osuudenomistaja merkitsee osuutensa apporttiomaisuutta vastaan, niin silloin apportin arvon vastaavuuden nimellisarvoon tarkistaa rajavastuuyhtiön hallitus. Arvonmäärityksen perusteena on oltava esineen tai oikeuden tavallinen arvo. Mikäli rajavastuuyhtiön osuuspääoma on vähintään 25 000 euroa ja apporttiomaisuuden arvo ylittää 1/10 osuuspääomasta tai mikäli sellaisen yhtiön kaikki apportit yhteensä muodostavat yli puolet osuuspääomasta, niin silloin on tarkastuttava arvonmääritys tilintarkastajalla. Silloin tilintarkastajan vastuu on samanlainen kuin osakeyhtiön kohdalla apportin arvoa määrittäessä.

Vuodesta 2011 alkaen luonnollisilla henkilöillä on mahdollista lykätä pääoman maksamista yhtiöön. Silloin ei voi osuuspääoma olla suurempi kuin 25 000 euroa. Siihen asti kunnes osuudenomistaja ei ole pääomaa täysin maksanut, hän on on yhtiöön nähden henkilökohtaisesti vastuussa maksamattoman pääomamaksun laajuudessa, mikäli yhtiön velvoitetta ei ole mahdollista maksaa velkojalle yhtiön omaisuudesta. Kaikkien omistajien toimesta pääoman lopullisen maksamiseen asti ei voida osuuspääomaa korottaa eikä alentaa, samoin rajavastuuyhtiö ei saa suorittaa osuudenomistajille yhtään maksua. Tämä ei koske osuudenomistajalle maksettavaa palkkaa eikä muita sellaisia maksuja.

Virolaisella yhtiöllä on oltava osoite Virossa (se voi olla sekä toimiston että kotiosoite). Mikäli Teillä ei ole Virossa osoitetta, voimme tarjota osoitepalvelua.

Perustamissopimus tehdään notaarin luona. Perustaminen rekisteröidään viiden työpäivän aikana. Mikäli Teillä on Viron, Belgian, Suomen, Liettuan tai Portugalin nykyaikainen henkilöllisyystodistus (sekä sen turvatunnukset) ja Te perustatte yhtiön rahalla, niin silloin on perustaminen mahdollista 24 tunnin aikana.

Mikäli ette halua matkustaa yhtiön perustamista varten Viroon, voitte valtuuttaa meidät hoitamaan perustamisen puolestanne. Valtakirjan on oltava notaarin vahvistama. Mikäli haluatte perustaa virolaisen yhtiön oleskellessanne ulkomailla, niin ilmoittakaa siitä ja me lähetämme Teille esimerkin valtakirjasta. Lisätiedon saamiseksi pyydämme lähettämään kirjeen sähköpostiosoitteeseen info@abckapital.ee.